Yritystietoa

Falck Service Oy Ab är ett företag i Östra Nyland vars verksamhet omfattar allt från virkesköp till flisleveranser och värmeförsäljning. Företagets grundare och ägare är Patrik Falck. Flisningen görs vanligen med Heinolan 1310 RML flistugg vid terminal. Flis och värme levereras till flera ställen i Östnyland. All service och reparationer görs med egen personal. Företaget sysselsätter tre personer och därtill underleverantörer.

Falck Service

FO-nummer: 0815887-3
Brobackavägen 15
07880 LILJENDAL