Energi från flis – vi köper virke och säljer flis i Östra Nyland

Kontakta oss och fråga mer!

Falck Service Oy Ab köper träflis och flisar den antingen direkt i skogen eller vid våra egna terminaler i Östra Nyland. Vårt omfattande verksamhetsområde täcker huvudsakligen regionerna Helsingfors, Sibbo, Borgå, Askola, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Pyttis, Kotka och Fredrikshamn.

 


Vi köper virke av finska skogsägare. I våra händer blir stockar, avverkningsrester och hela stockar ett användbart råmaterial för energiproduktion. Vi säljer flis både till större kraftverk och för privat bruk.

Falck Service Oy Ab – energiträbearbetning med erfarenhet

Falck Service Oy Ab är ett företag specialiserat på bearbetning av energived. Företaget grundades och ägs av Patrik Falck, som har arbetat inom branschen i över 20 år. Företaget är beläget i Liljendal i Östra Nyland. Vi har två terminaler belägna i Lovisa. Vi arbetar dock flexibelt i området mellan Helsingfors, Kotka och Kouvola. Vårt verksamhetsområde omfattar därför även kommuner som Sibbo, Lovisa, Borgå och Pyttis.

 


Vårt företag sysselsätter tre personer. Dessutom använder vi pålitliga underleverantörer. Våra styrkor är flexibilitet och förmågan att hantera energived under hela dess resa från skogen till kraftverken, och 

till kraft- och värmeverk.

Träbearbetning från början till slut

Vårt företag hanterar trä på många sätt, från skogen till kraftverket. Vi köper stockar och avverkningsrester från skogsägare som lämpar sig för energived. Vi flisar trämaterialet antingen i skogen eller i våra egna terminaler. Vi säljer den färdiga flisen som råvara för energiproduktion. I vår tjänst ingår även leverans av flis. 

 


Vi är därför en partner för både skogsägare och finska energiproducenter. Vi hjälper till att hålla skogarna rena och växande. Samtidigt producerar vi fossilfritt, inhemskt råmaterial för kraftverk och värmeverk i alla storlekar. 

 


Läs mer om våra tjänster och kontakta oss!

Våra tjänster

Vill du sälja virke?

Genom att sälja ved för flisning hjälper du till att hålla din skog snygg och förnybar. Genom att sälja flis hjälper du också till att producera förnybar energi från finskt trä. Dessutom kan vedförsäljningen ge dig en bra extrainkomst.

 


Är du intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktuppgifter

Bildgalleri

Vi har sammanställt ett bildgalleri som visar hur trä blir en råvara för energiproduktion i våra händer. Vi berättar gärna mer - kontakta oss!