Virkesköp, flisning och flisleveranser i Östra Nyland

Kontakta oss

Falck Service Oy Ab köper ved, tillverkar flis och levererar flis till kraftverk och mindre förbrukare i Östra Nyland, främst i området mellan Helsingfors, Kotka och Kouvola. 

 


Vill du sälja energived eller köpa flis? Kontakta oss och fråga mer om våra tjänster! Du kan nå oss via telefon, e-post eller genom att fylla i kontaktformuläret.

Vi köper virke

Vi köper energived från till exempel skogsägare. Vi hämtar virke, vanligtvis färdiga högar vid vägkanten, från södra Finland, närmare bestämt från området mellan Helsingfors, Kotka och Kouvola.

 


Som energived kan vi använda t.ex. klenvirke, avverkningsrester och stamved från gallringar. Att använda detta virke för energiproduktion minskar mängden spillvirke från skogsbruk och kan förbättra skogens tillväxt och hälsa. Det är också en del av en hållbar energiekonomi.

 


Vill du sälja trä till oss? Kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Vi flisar virke

Vi flisar allt trä vi köper själva. Flisning är en process där trä reduceras och krossas till en form som är lämplig för energiproduktion. Flisning sker vanligtvis med en separat mobil flishugg. 

 

Vi flisar trä på olika platser beroende på situationen. Vi flisar ofta träavfall och helträ på plats i skogen. Dessutom har vi två terminaler i Liljendal, där vi flisar främst på vintern.

 

 

Vi säljer och levererar träflis

Vi säljer vår egen flis till kraftverk och mindre användare. För närvarande har vi en kundbas på cirka 5–7 kraftverk. Den träflis vi levererar är helt lokal och kommer från lokala skogsägare. 

Ta kontakt och fråga mer